Ledsagerordning

Formålet med ledsagelse er at medvirke til normalisering og integration i samfundet af personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.
En person, der er berettiget til ledsagelse har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. Som hovedregel kan man ikke blive ansat som ledsager, hvis man har en meget nær tilknytning til personen, der søger ledsagelse.
Målgruppen for ledsagerordningen er personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Hjælpen gives med udgangspunkt i en individuel behovsvurdering, og man lægger vægt på at ansøgeren:

  • ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold, kan give udtryk for (ikke nødvendigvis verbalt) et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter, og at ansøgerne er bevidst om indholdet i aktiviteten.

Socialt Resursecenter Slagelse varetager ledsagerfunktionen til borgere boende i egen lejlighed. Opgaven er ikke-pædagogisk, men en konkret hjælpeopgave såsom ledsagelse til biograf, teater, forskellige byture til f.eks. indkøb med videre.

Hvis du ønsker at visiteres til ledsagerordningen skal du kontakte din handicaprådgiver i kommunen.

Siden er sidst opdateret 18. december 2015