Kultur og fritid

I Socialt Resursecenter Slagelse har vi påtaget os en særlig opgave med at udvikle og understøtte borgernes sociale netværk og medborgerskab.

Det gør vi bl.a. andet ved at skabe de rigtige forudsætninger for, at borgerne kan engagere sig som aktive og frivillige i det lokale foreningsliv og i forbindelse med lokale kulturelle arrangementer. Til folkeafstemninger støtter vi op om borgernes valgdeltagelse med oplysende sociale arrangementer.

Konkret har vi således været involveret i tilblivelsen af Vestsjællands første håndboldhold for udviklingshæmmede i Frem 83 Skælskør.

Til kommunalvalget 2013 var vi medarrangører på vælgermøde, særligt henvendt til udviklingshæmmede.

 

Siden er sidst opdateret 26. april 2016