§ 85

Målgruppen for §85 er udviklingshæmmede og senhjerneskadede borgere, bosiddende i egen lejlighed, som har behov for støtte og hjælp i det daglige.

Der ydes individuel støtte til borgere boende forskellige steder i kommunen, som igennem den pædagogiske støtte og vejledning kan forbedre sin egen livskvalitet. Støtten ydes ofte til helt afgrænsede konkrete opgaver.

Hjælpen kan være individuel og kan blandt andet bestå af hjælp til økonomi, lægebesøg, støtte i kontakt til andre, hjælp til at danne og fastholde netværk, fastholdelse af dagtilbud/arbejde etc.

Støtten kan dog også gives i fællesskab med andre, i gruppevejledning, hvor fokus bliver lagt på gruppedynamikken, og den fælles læring. Gruppevejledning kan være alle mulige forskellige aktiviteter med forskellige læringsmål såsom økonomi, socialisering, hygiejne, velvære med mere. 

Et såkaldt udekørende team varetager denne opgave. Personalet består af pædagogisk uddannet personalet, samt meget erfarne omsorgsmedhjælpere, som kører rundt til de forskellige borgere, der har fået tildelt pædagogisk støtte.

Den daglige leder af bofællesskaberne varetager også ledelsen af de udekørende.

Bor du i egen lejlighed ude i byen, og ønsker hjælp fra hjemmevejlerne, skal du kontakte en handicaprådgiver i Slagelse Kommune.