Tilsynsrapporter

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med de enkelte institutioner, hvorefter der udarbejdes en rapport. Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

Siden er sidst opdateret 30. juni 2016