Om SRS

Socialt Resursecenter Slagelse blev oprettet pr. 1. januar 2013.
 
Vores center består af forskellige tilbud til børn, unge og voksne med varigt nedsat funktionsniveau.
 
På vores hjemmeside vil du finde information om de forskellige tilbud vi har i centret. Siden vil løbende blive opdateret.